نوع VSSJAFC خنثی فلنج دو مشترک انتقال

واتساپ چت آنلاین!