Công ty được thành lập vào năm 1998 và chúng tôi xây dựng một phòng làm việc và văn phòng làm việc mới trong năm 2008. Công ty chúng tôi có một vốn đăng ký RMB50.00 triệu, nó bao gồm 16.860,00 mét vuông, bây giờ nó kéo dài đến 118.000,00 mét vuông qua 15 năm nỗ lực. Có 136 nhân viên, 17 người trong số họ giữ trình độ chuyên môn cao cấp và trung cấp. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ xử lý 59 bộ thiết bị lớn và vừa tốt công cũng như 10 bộ kiểm tra, thiết bị kiểm tra giới thiệu từ nước ngoài. Việc bán hàng năm số truy cập RMB85.7 triệu. van TJT cũng được chấp nhận bởi khách hàng.

Liên hệ chúng tôi Đọc thêm

Các Các sản phẩm

Điểm đến mới

WhatsApp Online Chat!